Μελέτες και Έργα

 Παρουσίαση επιλεγμένων μελετών και έργων

 

Προμελέτες & Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

ΜΠΕ μονάδας παραγωγής μολύβδου από ανακύκλωση στη ΒΙΠΕ Πατρών

ΑΜΕΚΩΝ ΑΕ

ΜΠΕ μονάδας ανακύκλωσης μετάλλων –πλαστικών – καλωδίων – ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ στη θέση Παλαιό Χωριό του Δήμου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ

ΠΠΕ & ΜΠΕ μονάδας απορρύπανσης – ανακύκλωσης ψυγείων στη θέση ‘Παλαιό Χωριό’ του Δήμου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ

ΜΠΕ νοσοκομειακής κλινικής στο Μαρούσι Αττικής

ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ

ΜΠΕ νοσοκομειακής κλινικής στους Αμπελόκηπους Αττικής

Βιοκλινική Αθηνών ΑΕ

ΜΠΕ νοσοκομειακής κλινικής στον Πειραιά Αττικής

Βιοκλινική Πειραιά ΑΕ

ΜΠΕ νοσοκομειακής κλινικής στη Θεσσαλονίκη

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης ΑΕ

ΜΠΕ μονάδας ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στη ΒΙΠΕ Ξάνθης

Κέντρο Ανακύκλωσης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΑΕ

ΠΠΕ και ΜΠΕ μονάδας μονάδα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, μετάλλων και πλαστικών στη θέση Κτηματική Περιφέρεια Δ.Δ. Γλαύκης του Δήμου Πλατύκαμπου

Κέντρο Ανακύκλωσης Θεσσαλίας ΑΒΕΕ

ΠΠΕ & ΜΠΕ μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη θέση Ζαρόσκαλα Γιαννιτσών

Ανακυκλώσεις Πέλλας ΕΕ

ΠΠΕ & ΜΠΕ για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, μετάλλων και πλαστικών στη θέση Κατσικότοπος Γιαννιτσών

Ανακυκλώσεις Πέλλας ΕΕ

ΜΠΕ μονάδας αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στο ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων

ΔΕΔΙΣΑ

ΜΠΕ μονάδας αποθήκευσης ΑΗΗΕ στο ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων

ΔΕΔΙΣΑ

ΠΠΕ & ΜΠΕ Δδαλυτήριου ΟΤΚΖ και προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών στο Δ. Ακρωτηρίου Χανίων

ΔΕΔΙΣΑ

ΜΠΕ Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στη θέση Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης

ΜΠΕ Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Καλαμάτα

Δήμος Καλαμάτας

ΜΠΕ αποθήκης – διαλυτηρίου ΟΤΚΖ στη θέση Δύο Πεύκα Ασπροπύργου Αττικής

ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ

ΜΠΕ εργαστηρίου παραγωγής λιπασμάτων στο Νομό Κορινθίας

Παππάς Αθανάσιος

ΜΠΕ χυτηρίου στο ΒΙΟΠΑ Σχιστού Αττικής

Τσιριγώτης Πέτρος

ΜΠΕ εργαστηρίου κοπής και κατεργασίας μαρμάρων στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής

Δαρζέντας Αρτέμιος

ΜΠΕ τυπογραφείου στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής

Master B1 Hodings Ltd

 

Μελέτες Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Μελέτη συλλογής & μεταφοράς χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος σε εθνική κλίμακα

ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε

Μελέτη συλλογής & μεταφοράς χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου – οξέος σε εθνική κλίμακα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μελέτη συλλογής & μεταφοράς ΑΗΗΕ και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ

Μελέτη συλλογής & μεταφοράς ΑΗΗΕ και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

Ανακύκλωση Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Μελέτη συλλογής & μεταφοράς ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Αττικής

ADM Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα ΕΠΕ

Μελέτη συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακυκλώσεις Πέλλας ΕΕ

Μελέτη συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής

Αθυμαρίτης ΑΕ

Μελέτη συλλογής και μεταφοράς οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο της Κέρκυρας

Σύνδεσμος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας

Μελέτη συλλογής και μεταφοράς οικιακών απορριμμάτων στο νησί της Κω

Δήμος Κω

 

Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Μελέτη διάθεσης λυμάτων – υγρών αποβλήτων διαλυτήριου ΟΤΚΖ στη θέση Δύο Πεύκα Ασπροπύργου

ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ

Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων μονάδας ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, Μετάλλων και Πλαστικών στη θέση Κατσικότοπος Γιαννιτσών

Ανακυκλώσεις Πέλλας ΕΕ

Μελέτη διάθεσης λυμάτων – υγρών αποβλήτων διαλυτήριου ΟΤΚΖ και προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών στο Δ. Ακρωτηρίου Χανίων

ΔΕΔΙΣΑ

 

Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Μελέτη διαχείρισης – αξιοποίησης στερεών αποβλήτων μονάδας απορρύπανσης – ανακύκλωσης ψυγείων στη θέση ‘Παλαιό Χωριό’ του Δήμου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ

Μελέτη διαχείρισης – αξιοποίησης στερεών αποβλήτων μονάδας ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, μετάλλων και πλαστικών στη θέση Κατσικότοπος Γιαννιτσών

Ανακυκλώσεις Πέλλας ΕΕ

Μελέτη διαχείρισης – αξιοποίησης στερεών αποβλήτων μονάδας ανακύκλωσης μετάλλων –πλαστικών – καλωδίων – ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ στη θέση Παλαιό Χωριό του Δήμου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ

 

Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

(εγκεκριμένα από το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων και την Επιτροπή Εναλλακτικής Διαχείρισης)

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Μελέτη Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Ανακυκλώσεις Πέλλας ΕΕ

Μελέτη Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων από ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις

Αφοί Καραμπίνη ΕΠΕ

 

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην υπό κατασκευή Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας (ΠΟΤΑ Πύλου και Ρωμανού)

ΤΕΜΕΣ ΑΕ

Σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων εντός της λεκάνης του Ποταμού Σέλα (ΝΔ Πελοπόννησος)

ΤΕΜΕΣ ΑΕ

 

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Μελέτη εξυγίανσης και αποκατάστασης του χώρου του πρώην εργοστασίου στη θέση Όρια Δήμου Λαυρίου

Κληρονόμοι

 

Αποκατάσταση Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ)

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Σχεδιασμός αποκατάστασης του ΧΥΤΑ στο Δήμο Θιναλίων του Ν. Κέρκυρας

Σύνδεσμος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας

Προμελέτη αποκατάστασης χώρου εναπόθεσης υπολειμμάτων στην περιοχή της Μονάδας Λιπασματοποίησης του Δήμου Καλαμάτας

Δήμος Καλαμάτας

 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Πρότυπη οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση Κρητικά, Δήμου Λευκίμμης του Ν. Κέρκυρας

Σύνδεσμος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας

Πρότυπη οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση Πετάσσονος, Δήμου Κορισσών του Ν. Κέρκυρας

Σύνδεσμος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας

Πρότυπη οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση Θράκος, Δήμου Κορισσών του Ν. Κέρκυρας

Σύνδεσμος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας

 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο της Κέρκυρας για το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνδεσμος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας

Πρότασης ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο νησί της Κω για το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήμος Κω

 

Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και Ποιοτικής Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής –Έλεγχος της λειτουργίας και της απόδοσης του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων

ΕΣΔΚΝΑ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο Δρέσδης

Μελέτη ποιοτικής σύνθεσης αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου/ Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΠΕΜ

 

Μελέτες Ανάλυσης Κόστους – Ωφέλειας

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Μελέτη ανάλυσης κόστους – ωφέλειας για τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στον Δήμο της Κέρκυρας

Σύνδεσμος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας

Μελέτη ανάλυσης κόστους – ωφέλειας για τη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στο νησί της Κω

Δήμος Κω

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

ISO 9001

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ISO 9001

Πειρούνιας Γεώργιος

 

Μελέτες Μετρίασης και Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Μελέτη για τη δημιουργία κοινότητας μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα στο Δ.Δ. Αραχναίο του Δήμου Ναυπλιέων

Δήμος Ναυπλιέων

 

Υπολογισμός Αποτυπώματος Άνθρακα

Τίτλος Μελέτης

Φορέας/Εργοδότης

Υπολογισμός Αποτυπώματος Άνθρακα Χυτηρίου στο ΒΙΟΠΑ Σχιστού Αττικής

Τσιριγώτης Πέτρος