Δημόσια Διαβούλευση

27 Ιανουαρίου 2022

Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τον «Εθνικό Κλιματικό Νόμο – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια και την ενδυνάμωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

——————————————————————————————————————

5 Ιουλίου 2021

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εκτιμήσεις των ζημιών από την Κλιματική Αλλαγή, την εξαίρεση από την έρευνα για τις νήσους Κύθηρα και Αντικύθηρα.

——————————————————————————————————————

25 Μαΐου 2021

Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής. Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, το μικρό ποσοστό των τροποποιήσεων με θετική «Επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον-πράσινο».

——————————————————————————————————————

11 Απριλίου 2021

Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις δράσεις για τη βιώσιμη κατανάλωση.

——————————————————————————————————————

19 Μαρτίου 2021

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το «Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τύπους των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στους «τομείς προτεραιότητας», καθώς και τους φορείς που πρέπει να οργανώσουν την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

——————————————————————————————————————

4 Ιανουαρίου 2021

Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος, αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης, απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την «Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος, αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης, απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τον αργό ρυθμό προόδου στην αξιολόγηση των υπαρχόντων κτιρίων, καθώς και προτάσεις για τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν έως το 2050.

——————————————————————————————————————

3 Δεκεμβρίου 2020

Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, το ‘Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού’ (ΠΔΕΠ), τη λειτουργία των ΚΔΑΥ και τη διαχείριση των υπολειμμάτων τους, καθώς και τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να δημοσιοποιούν οι μονάδες διαχείριση αποβλήτων για την πληροφόρηση του κοινού.

——————————————————————————————————————

3 Σεπτεμβρίου 2020

Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους για το ελάχιστο ποσοστό πρασίνου στις πόλεις, τις αυθαίρετες κατασκευές και την τροποποίηση των ορισμών των «παράκτιων υδάτων» και της «παράκτιας ζώνης» λόγω της κλιματικής αλλαγής.

——————————————————————————————————————

26 Αυγούστου 2020

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το ‘Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)’. Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους για την ανάκτηση υλικών/ενέργειας από τις ΜΕΑ, την παρακολούθηση της λειτουργίας τους και τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να δημοσιοποιούν για την πληροφόρηση του κοινού.

——————————————————————————————————————

15 Ιουλίου 2020

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το ‘Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης’. Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ΚΤΕΟ, τα οχήματα έργου και ειδικές δραστηριότητες (πυρηνελαιουργεία και λιπάσματα).

——————————————————————————————————————

13 Μαρτίου 2020

Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίας για την έκδοση ΑΕΠΟ και την κατάργηση της άδειας για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.

——————————————————————————————————————

18 Δεκεμβρίου 2019

Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050. Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και το αποτύπωμα των κατοικιών.

——————————————————————————————————————

9 Νοεμβρίου 2019

Σχέδιο νόμου «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ»

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

——————————————————————————————————————

17 Σεπτεμβρίου 2019

Σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, την απλούστευση των διαδικασιών και την πρόσβαση των πολιτών σε γεωχωρικά δεδομένα.

——————————————————————————————————————

3 Δεκεμβρίου 2018

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους και τις μεθόδους επίτευξης αυτών.

——————————————————————————————————————

21 Ιουλίου 2018

Τεχνικές Προδιαγραφές για το Έργο με τίτλο «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου»

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για το Έργο με τίτλο «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου». Τα σχόλιά μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν διάθεση των Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών δεδομένων (τουλάχιστον των πρωτογενών δεδομένων) προς το κοινό.>

——————————————————————————————————————

25 Ιουνίου 2018

Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία. Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου 2018.

——————————————————————————————————————

30 Μαΐου 2018

Κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) της Περιφέρειας Αττικής. Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

——————————————————————————————————————

1 Μαρτίου 2018

Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την αξιολόγηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο εφαρμογής της Στρατηγικής βάσει των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί κατά την έγκριση της τον Απρίλιο του 2013, αλλά και σε σχέση με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και γενικότερα τις νέες εξελίξεις.

——————————————————————————————————————

7 Φεβρουαρίου 2018

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες των ΦοΣΔΑ.

——————————————————————————————————————

25 Ιανουαρίου 2018

Ανοικτή Διαβούλευση της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η ENVENA ΕΠΕ δήλωσε συμμετοχή στην ανοικτή διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Η εταιρεία δήλωσε συμμετοχή στις Πλατφόρμες Καινοτομίας «Ενέργεια» και «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

——————————————————————————————————————

22 Νοεμβρίου 2017

Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γνωμοδότηση των ΦΔΠΠ για την απόδοση ευθυνών σε περιστατικά υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

——————————————————————————————————————

20 Ιουλίου 2017

Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τη «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν διάθεση των Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών πληροφοριών (τουλάχιστον των πρωτογενών στοιχείων) προς το κοινό.

——————————————————————————————————————

2 Ιουνίου 2017

Προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ‘Υδρογραφικές Συνθήκες’ και τις διασυνοριακές επιπτώσεις.

——————————————————————————————————————

17 Μαρτίου 2017

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο χρήσεων γης σε ‘τεχνολογικά πάρκα’ και σε ‘βιομηχανικές περιοχές’.

——————————————————————————————————————

5 Ιανουαρίου 2017

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)…».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149)». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν την ιεράρχιση και αξιολόγηση των μέτρων και δράσεων, καθώς και την αναφορά στις υφιστάμενες προβλέψεις για διαχρονικές μεταβολές και τάσεις.

——————————————————————————————————————

28 Νοεμβρίου 2016

Σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό της «κλιματικής αλλαγής» και τις προβλέψεις των επιπτώσεων αυτής στις ‘Αλληλεπιδράσεις χερσαίου και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού’.

——————————————————————————————————————

21 Νοεμβρίου 2016

Τροποποίηση του Ν.2939/2001 σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν την ιεράρχηση των εργασιών για τα βιοαπόβλητα, τον υπόχρεο για τις «μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων οικιακής χρήσης» όταν αυτά προέρχονται από διαφορετικά προϊόντα και τέλος την προσθήκη κι άλλων αποβλήτων στις διατάξεις το νόμου.

——————————————————————————————————————

18 Νοεμβρίου 2016

Σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις περιοχές NATURA2000 και τον τρόπο εκπόνησης των μελετών.

——————————————————————————————————————

4 Οκτωβρίου 2016

Τροποποίηση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα Ελαιουργεία.

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα ελαιουργεία. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις προδιαγραφές για τις δειγματοληψίες και την υδρολίπανση.

——————————————————————————————————————

8 Δεκεμβρίου 2015

Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Τα σχετικά σχόλια περιλαμβάνουν γενικές (σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση) και ειδικές (π.χ. δράσεις-μέτρα) παρατηρήσεις. Το προτεινόμενο κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr.

——————————————————————————————————————

12 Ιουνίου 2015

Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Η ENVENA ΕΠΕ έστειλε τα σχόλιά της πάνω στα κεφάλαια του αναθεωρημένου περιεχομένου του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr.

——————————————————————————————————————

8 Δεκεμβρίου 2014

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.»

Η ENVENA ΕΠΕ έστειλε τις παρατηρήσεις της πάνω στα άρθρα του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr.

——————————————————————————————————————

4 Απριλίου 2014

Διαβούλευση του σχεδίου της ΚΥΑ για τα ΑΗΗΕ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα (4 Απριλίου) η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη διαβούλευση αναρτώντας τα σχόλιά της στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

——————————————————————————————————————

3 Ιανουαρίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στο δημόσιο διάλογο για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η ENVENA ΕΠΕ έστειλε τις παρατηρήσεις της πάνω στα κεφάλαια που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν:

α) το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και

β) το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

——————————————————————————————————————