Παλαιότερα Νέα

9 Δεκεμβρίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στο «IMP³rove network».

Η ENVENA ΕΠΕ είναι μια από τις πρώτες 5 ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο «IMP³rove network» της Ε.Ε. για την εκτίμηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις/εταιρείες με σκοπό την παροχή συμβουλών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Την υποστήριξη των εταιρειών για τη συμμετοχή τους στο «IMP³rove network» έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ορισμένα από τα πλεονεκτήματά της συμμετοχής μιας εταιρείας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο «IMP³rove network», σύμφωνα με το ΕΚΤ, είναι τα παρακάτω:
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες ενίσχυσης της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας από την επιχείρησή σας, στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού με έμφαση στην καινοτομία, και, πρόκρισης επιχειρηματικών ιδεών που μπορεί να τύχουν υπό προϋποθέσεις παραγωγικής και εμπορικής αξιοποίησης.
- Διαγνωστική έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της επιχείρησής σας με πλήθος Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με κριτήρια πέντε διαστάσεις καινοτομίας: α) στρατηγική καινοτομίας, β) οργάνωση και επιχειρησιακή κουλτούρα, γ) διαδικασία του κύκλου ζωής της καινοτομίας, δ) παράγοντες διευκόλυνσης της καινοτομίας στην επιχείρηση, και, ε) αποτελέσματα καινοτομίας.
- Μελέτη αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της επιχείρησης στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογικής της ανάπτυξης.
- Υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας που προσφέρονται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
- Συμμετοχή στο μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, το Enterprise Europe Network. (EEN)
- Δυνατότητα διασύνδεσης και δικτύωσης με οργανισμούς παραγωγής καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας απ’ όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.
- Ενίσχυση της δυνατότητας της επιχείρησης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
- Συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής της «Έξυπνης Ανάπτυξης» σε όλη την Ευρώπη.

——————————————————————————————————————

8 Δεκεμβρίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.»

Η ENVENA ΕΠΕ έστειλε τις παρατηρήσεις της πάνω στα άρθρα του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr.

——————————————————————————————————————

24 Νοεμβρίου 2014

Ημερίδα με τίτλο «Η νέα κυβερνητική πολιτική για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Θεσμικά, επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της.»

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την Ημερίδα με τίτλο «Η νέα κυβερνητική πολιτική για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Θεσμικά, επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της.», η οποία έλαβε χώρα σήμερα 24/11/2014 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) και σκοπός της ήταν η «ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του ελληνικού δημοσίου σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας και ειδικότερα, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα, στους παρακάτω άξονες:
- Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα, βασικές έννοιες
- Παραδείγματα αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων του δημοσίου
- Το θεσμικό πλαίσιο για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας
- Η ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας
- Τεχνικά θέματα για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας
- Καταγραφή, συλλογή και διάθεση, μεθοδολογίες, πρότυπα»

——————————————————————————————————————

30 Οκτωβρίου 2014

Εκδήλωση με τίτλο «Bringing Space down to Earth – Smart Cities Services».

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την εκδήλωση με τίτλο «Bringing Space down to Earth – Smart Cities Services», η οποία έλαβε χώρα σήμερα 30/10/2014 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Συνδέσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), και με την υποστήριξη του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS.
Η εκδήλωση ήταν δομημένη σε 3 ενότητες: α) παρουσίαση εφαρμογών που χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα για υπηρεσίες στους κατοίκους και τους φορείς της πόλης, β) τεχνολογίες και πλατφόρμες συλλογής και επεξεργασίας των ανοιχτών δεδομένων της πόλης, και γ) πόλεις που καλούνται να παρουσιάσουν το όραμά τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, άμεσα μέσω νέων καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ίδιοι, καθώς και έμμεσα μέσω της προσφοράς μεγάλης ποικιλίας ανοιχτών δεδομένων.

——————————————————————————————————————

23 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων: Δυνατότητες και περιορισμοί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης – μαθήματα από το έργο LIFE+ “WASP-Tool.»

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων: Δυνατότητες και περιορισμοί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης – μαθήματα από το έργο LIFE+ “WASP-Tool», η οποία έλαβε χώρα σήμερα 23/09/2014 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα). Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στη σημασία της πρόληψης και στις πιλοτικές δράσεις πρόληψης του έργου WASP-Tool.

——————————————————————————————————————

5 Σεπτεμβρίου 2014

16η Συνάντηση COSMO στην Ερέτρια – 8 έως 11 Σεπτεμβρίου.

Η 16η Συνάντηση COSMO (Consortium for Small Scale Modeling) θα λάβει χώρα στην Ερέτρια από 8 έως 11 Σεπτεμβρίου 2014. Συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές στις κεντρικές ομιλίες και στις παράλληλες εκδηλώσεις με θεματολογία που περιλαμβάνει τη χρήση και την εξέλιξη των μοντέλων. Η 16η Συνάντηση θα φιλοξενηθεί στο «Negroponte Resort» (περίπου 3,5 km από το κέντρο της πόλης).

——————————————————————————————————————

25 Αυγούστου 2014

Επερχόμενα συνέδρια.

Το 2o συνέδριο THALATTA θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη, στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. Νομικός, στις 4 & 5 Οκτωβρίου 2014.

Το 10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, με έμφαση στα υπόγεια νερά και στα εξαρτώμενα από αυτά οικοσυστήματα, θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (20-23 Νοεμβρίου 2014) θα λάβει χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

——————————————————————————————————————

4 Ιουλίου 2014

2ο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το «2ο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία» που έλαβε χώρα στις 30/06 – 04/07 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Αγία Παρασκευή Αττικής). Πιο συγκεκριμένα, η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το «WorkShop 6: Research and Development for efficient CO2 Separation and Capture. Atomic scale & Thermodynamic Modelling, Innovative Materials & Solvents, Process Engineering & Safety.» σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις μεθόδους δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα (Πέμπτη 2 Ιουλίου).

——————————————————————————————————————

20 Ιουνίου 2014

SPACE & SECURITY CONFERENCE.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το συνέδριο «SPACE & SECURITY CONFERENCE» που έλαβε χώρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2014 στο Σαρόγλειο Μέγαρο (Βασιλίσσης Σοφίας και Ρηγίλλης, Αθήνα).

——————————————————————————————————————

19 Ιουνίου 2014

SYMBIOSIS INTERNATIONAL CONFERENCE 2014.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το συνέδριο «SYMBIOSIS 2014», το οποίο λαμβάνει χώρα στις 19 με 21 Ιουνίου 2014 στο Ξενοδοχείο President (Λεωφ. Κηφισίας 43, 115 23, Αθήνα).

——————————————————————————————————————

16 Ιουνίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «REW Istanbul 2014».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Recycling, Environmental Technologies & Waste Management (REW) Istanbul 2014» που έλαβε χώρα στις 13 Ιουνίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης REW Istanbul 2014 (12 – 14 Ιουνίου). Η ENVENA ΕΠΕ συναντήθηκε με τις κάτωθι εταιρείες/οργανισμούς:

  • EKONERJİ ENVIRONMENTAL & ENERGY SYSTEMS CO. LTD. (TURKEY)
  • EMAK REFINING AND RECYCLING SYSTEMS (TURKEY)
  • Elzett-Certa Kft. (TURKEY)
  • Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. (HUNGARY)
  • Kis-Kör Bt. (HUNGARY)
  • Odournet GmbH (GERMANY)
  • Gees Recycling (ITALY)
  • Extreme-EcoSolution (NETHERLANDS)

——————————————————————————————————————

13 Μαΐου 2014

COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το συνέδριο «COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment» πουέλαβεχώραστις 12 και 13 Μαΐου 2014 στοΊδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 – 175 64 Π.Φάληρο). Παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες του πρώτου δορυφόρου και συζητήθηκαν οι εφαρμογές και οι μελλοντικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των δεδομένων.

——————————————————————————————————————

7 Μαΐου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «REWIstanbul 2014».

Η ENVENA ΕΠΕ θα συμμετέχει στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Recycling, Environmental Technologies & Waste Management (REW) Istanbul 2014» που θα λάβει χώρα στις 13 Ιουνίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης REW Istanbul 2014 (12 – 14 Ιουνίου). Το Forum διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο συντονιστής του δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network – Hellas.

——————————————————————————————————————

5 Μαΐου 2014

COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment.

Η ENVENA ΕΠΕ θα παρακολουθήσει το συνέδριο «COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment» που θα λάβει χώρα στις 12 και 13 Μαΐου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 – 175 64 Π.Φάληρο).

——————————————————————————————————————

4 Απριλίου 2014

Διαβούλευση του σχεδίου της ΚΥΑ για τα ΑΗΗΕ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα (4 Απριλίου) η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη διαβούλευση αναρτώντας τα σχόλιά της στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

——————————————————————————————————————

10 Φεβρουαρίου 2014

Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και Πρόληψης, η ημερίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων». Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, η Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Ηρακλείου, Γιάννης Κουράκης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ακούστηκαν αρκετές προτάσεις για βελτίωση – τροποποίηση των παρουσιαζόμενων σχεδίων/προγραμμάτων.

——————————————————————————————————————

24 Ιανουαρίου 2014

Ενημερωτική ημερίδα «Το Πρόγραμμα Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020″ .

Σήμερα έλαβε χώρα η ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σχετικά με το Πρόγραμμα Ενέργεια στα πλαίσια του ‘Ορίζοντα 2020’. Η ENVENAEΠΕ παρακολούθησε την ημερίδα, στην οποία ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων, ο κος Α.Κοτρωνάρος (Γεν. Δ/νση Ενέργειας, ΕΕ) και ο Δρ. Β.Κουγιώνας (Γεν. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας, ΕΕ).

Όπως αναφέρει το ΕΚΤ στην ιστοσελίδα του, «Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020″ που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020″, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

——————————————————————————————————————

03 Ιανουαρίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στο δημόσιο διάλογο για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η ENVENA ΕΠΕ έστειλε τις παρατηρήσεις της πάνω στα κεφάλαια που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν:

α) το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και

β) το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

——————————————————————————————————————

20 Δεκεμβρίου 2013

Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τίθενται σε διαβούλευση τα κεφάλαια της μελέτης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Επισκεφτείτε τη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον δικτυακό τόπο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr

——————————————————————————————————————

17 Δεκεμβρίου 2013

Ημερίδα: Ανακύκλωση: Τα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο.

O ‘Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης’ σε συνεργασία με το περιοδικό και την ιστοσελίδα ‘Water & Waste’ διοργάνωσαν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 ημερίδα με θέμα:

Ανακύκλωση: Τα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Money Show στην αίθουσα Εσπερίδες του ξενοδοχείου Χίλτον. Ο Ε.Ο.ΑΝ παρουσίασε την εξέλιξη της ανακύκλωσης στη χώρα μας και τα επιμέρους συστήματα τις δράσεις και τις προοπτικές τους.

——————————————————————————————————————

31 Οκτωβρίου 2013

Το ΥΠΕΚΑ προωθεί την Ηλεκτρονική (web) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΚΑ, το υπουργείο έχει στόχο να λειτουργήσει ηλεκτρονικό σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο της ανακοίνωσης (Πηγή: ΥΠΕΚΑ).

«Το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που επιταχύνουν και απλοποιούν τις διαδικασίες και διευκολύνουν τις επενδύσεις δημιουργώντας νέα δεδομένα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, εξετάστηκε ο σχεδιασμός, οι παράμετροι και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δόθηκαν οι οδηγίες, ώστε να τεθεί άμεσα σε πιλοτική εφαρμογή από το ΥΠΕΚΑ.

Στόχος είναι να υλοποιηθεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το οποίο υποστηρίζει πλήρως όλη την νέα νομοθεσία (Ν. 4014/2011, Ν4178/2013 κ.λπ.), ώστε να επιτευχθεί άμεσα και η απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Με την παρακολούθηση και τον εκτενή έλεγχο σε όλα τα βήματα της αδειοδότησης, να διευκολύνονται στην πράξη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, υπηρεσιακά στελέχη και συναρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε σχετική ηλεκτρονική (web) πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί πιλοτικά στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε.. Σκοπός είναι φιλοξενηθεί η διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει την ανάγκη ενημέρωσης και πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης για επενδύσεις.»

——————————————————————————————————————

27 Ιουνίου 2013

Hμερίδα “Γεωλογική Αποθήκευση του CO2”.

Στις 26 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα με γενικό τίτλο «Γεωλογική Αποθήκευση του CO2: Επιστημονική γνώση – Παρούσα κατάσταση – Προοπτικές» στο Κεντρικό Αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Β.Α.Α. (Ι.Γ.Μ.Ε.) στο Ολυμπιακό Χωριό, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «CGS Europe» («Pan-EuropeancoordinationactiononCO2 GeologicalStorage» ή «Πανευρωπαϊκή δράση συντονισμού για τη γεωλογική αποθήκευση του CO2«).

Το πρόγραμμα της ημερίδας, εκτός από μια σύντομη περιγραφή του Έργου “CGS Europe”, περιελάμβανε ομιλίες σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα, τις τεχνικές της γεωλογικής αποθήκευσης, την αξιολόγηση των ταμιευτήρων, τα πιλοτικά – επιδεικτικά έργα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

——————————————————————————————————————

4 Ιουνίου 2013

«Βράβευση ΟΤΑ για την ανακύκλωση».

Στις 04/06/2013 έλαβε χώρα η «Βράβευση ΟΤΑ για την ανακύκλωση» που οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Βραβεύτηκαν 6 Δήμοι: Βόλου, Εμμανουήλ Παππά, Καλαμάτας, Κηφισιάς, Λειψών, Σύρου-Ερμούπολης και μια Διαδημοτική Επιχείρηση: ΔΕΔΙΣΑ Χανίων.

Παρόντες ήταν οι Δήμαρχοι των Δήμων που βραβεύτηκαν, εκπρόσωποι άλλων Δήμων, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ Ιωάννης Αγαπητίδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑΝ Αδαμάντιος Σκορδίλης και ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ Ιωάννης Αγαπητίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός (έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων των συστημάτων, έλλειψη συνεργασίας ΟΤΑ-συστημάτων, έλλειψη προσωπικού στον ΕΟΑΝ, έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών από τα συστήματα και τον ΕΟΑΝ), αλλά και στα βήματα που κάνει ο οργανισμός για να βελτιώσει την κατάσταση (οργάνωση του μητρώου, στελέχωση της υπηρεσίας, επικαιροποίηση των φακέλων των συστημάτων).

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των πολιτών (φορέας + πολίτης = λύση) και στην αλλαγή νοοτροπίας (πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, εκτροπή κλασμάτων από ταφή).

Σύμφωνα με τον ΕΟΑΝ, όσον αφορά την ανακύκλωση ανά υλικό για το 2012, με βάση τα στοιχεία των εγκεκριμένων συστημάτων, προκύπτει ότι ανακυκλώνεται:

• Το 50% των συσκευασιών

• Το 35% των ΑΗΗΕ

• Το 50% των φορητών ηλεκτρικών στηλών

• Το 36% των συσσωρευτών

• Το 94% των αποβλήτων ελαστικών

• Το 54% των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Η ανακύκλωση των παραπάνω υλικών αποτρέπει το να οδηγηθεί προς ταφή ετήσια ποσότητα ίση περίπου με 5 εκ. m3 αποβλήτων. Από τη χρήση των ανακτώμενων υλικών μειώνονται οι εκπομπές CO2 κατά περίπου 400.000 τόνους, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε 2,5εκ. GJ. Ακολουθεί το σχετικό link από την ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ, όπου γίνεται αναφορά στην εκδήλωση: http://www.eoan.gr/el/content/224

——————————————————————————————————————

31 Μαΐου 2013

Παρουσίαση του «Γεώκλιμα» στην ΕΜΥ.

Στις 31 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στην ΕΜΥ η παρουσίαση του «Γεώκλιμα». Όπως αναφέρουν στη σχετική ιστοσελίδα http://www.geoclima.eu/ «Το έργο «Γεώκλιμα» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ)) το οποίο θα παρέχει με διαδραστικό τρόπο στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την κατάσταση του κλίματος και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές μεταβολές του στην περιοχή της Ελλάδας. Η χρήση του τελικού προϊόντος του έργου θα είναι ελεύθερη στο ευρύ κοινό μέσω του υποσυστήματος Διάχυσης Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, το οποίο θα αποτελεί μια διαδικτυακή διαδραστική εφαρμογή μέσω της οποία θα διαχέεται η κλιματική πληροφορία στους χρήστες.»

——————————————————————————————————————

30 Μαΐου 2013

Άρθρο της ENVENA στο περιοδικό Ecotec.

Διαβάστε το τελευταίο μας άρθρο με θέμα τη διαχείριση των αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων στο περιοδικό Εcotec από το τεύχος Μαΐου 2013.

PDF download

——————————————————————————————————————

28 Μαΐου 2013

Συνάντηση του «LIFE OLIVE CLIMA».

Στις 28 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στην Αθήνα η συνάντηση δικτύωσης έργων και φορέων που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις καλλιεργητικές πρακτικές στην ελαιοκομία, με έμφαση τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του πενταετούς ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE OLIVE CLIMA “Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2012. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενημερώθηκαν για τις δράσεις του έργου, και μοιράστηκαν τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις εμπειρίες τους με γνώμονα τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των καλλιεργητικών και γεωργικών πρακτικών σε αυτήν.

——————————————————————————————————————