Παλαιότερα Νέα

22 Νοεμβρίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση για την «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γνωμοδότηση των ΦΔΠΠ για την απόδοση ευθυνών σε περιστατικά υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

——————————————————————————————————————

26 Σεπτεμβρίου 2017

Ημερίδα «Το πρόγραμμα FET (Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες) στον Ορίζοντα 2020″

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την Ημερίδα «Το πρόγραμμα FET (Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες) στον Ορίζοντα 2020″ που οργανώθηκε από το ΕΚΤ στις 26/9 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48).

——————————————————————————————————————

20 Ιουλίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση για τη «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου»

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τη «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν διάθεση των Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών πληροφοριών (τουλάχιστον των πρωτογενών στοιχείων) προς το κοινό.

——————————————————————————————————————

2 Ιουνίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση για τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ‘Υδρογραφικές Συνθήκες’ και τις διασυνοριακές επιπτώσεις.

——————————————————————————————————————

4 Μαΐου 2017

2nd CITY CONNECT: FORUM

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το 2nd CITY CONNECT: FORUM που οργανώθηκε από το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) την Πέμπτη 4 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το «Νέο θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων» και έγινε «Παρουσίαση καλών πρακτικών στους ΟΤΑ».

——————————————————————————————————————

27 Απριλίου 2017

Συνέδριο «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το συνέδριο «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» (Αθήνα, 27 Απριλίου 2017) που συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens Hotel (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 10437, Αθήνα).

——————————————————————————————————————

17 Μαρτίου 2017

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο χρήσεων γης σε ‘τεχνολογικά πάρκα’ και σε ‘βιομηχανικές περιοχές’.

——————————————————————————————————————

5 Μαρτίου 2017

Διεθνής έκθεση “Verde.Tec”

Η ENVENA ΕΠΕ επισκέφτηκε την 1η διεθνή έκθεση “Verde.Tec” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (2-5 Μαρτίου στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία) και παρακολούθησε ορισμένες από της ομιλίες που έγιναν στο “Verde.Tec Forum” που διοργανώθηκε παράλληλα µε την έκθεση.

——————————————————————————————————————

2 Φεβρουαρίου 2017

Ημερίδα «Η διαχείριση των Βιοαποβλήτων»

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την ημερίδα «Η διαχείριση των Βιοαποβλήτων», η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σήμερα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017. Σκοπός της ημερίδας ήταν «να εξειδικευτεί το σύνολο των ενεργειών για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), μιας σημαντικής δράσης για την επίτευξη των στόχων που θέτει το Νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα τοπικά σχέδια των Δήμων.»

——————————————————————————————————————

5 Ιανουαρίου 2017

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)…».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149)». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν την ιεράρχιση και αξιολόγηση των μέτρων και δράσεων, καθώς και την αναφορά στις υφιστάμενες προβλέψεις για διαχρονικές μεταβολές και τάσεις.

——————————————————————————————————————

28 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό της «κλιματικής αλλαγής» και τις προβλέψεις των επιπτώσεων αυτής στις ‘Αλληλεπιδράσεις χερσαίου και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού’.

——————————————————————————————————————

21 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Ν.2939/2001 σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν την ιεράρχηση των εργασιών για τα βιοαπόβλητα, τον υπόχρεο για τις «μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων οικιακής χρήσης» όταν αυτά προέρχονται από διαφορετικά προϊόντα και τέλος την προσθήκη κι άλλων αποβλήτων στις διατάξεις το νόμου.

——————————————————————————————————————

18 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη». Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις περιοχές NATURA2000 και τον τρόπο εκπόνησης των μελετών.

——————————————————————————————————————

7 Οκτωβρίου 2016

Ημερίδα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα Copernicus

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την ‘Ημερίδα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα Copernicus στην Ελλάδα’, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργάνωσαν από κοινού ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Η ημερίδα αυτή είχε στόχο την ενεργότερη εμπλοκή (user uptake) των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο, δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus.

——————————————————————————————————————

4 Οκτωβρίου 2016

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα Ελαιουργεία.

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα ελαιουργεία. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, μεταξύ άλλων, τις προδιαγραφές για τις δειγματοληψίες και την υδρολίπανση.

——————————————————————————————————————

27 Σεπτεμβρίου 2016

Ημερίδα αφιερωμένη στη Διάσκεψη COP 22 της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την εκδήλωση με θέμα «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» (αμφιθέατρο ισογείου ΥΠΕΝ, Λ. Μεσογείων 119), η οποία ήταν αφιερωμένη στην 22η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP22 της UNFCCC) που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Μαρακές του Μαρόκου, στις 7-18 Νοεμβρίου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η πληροφόρηση του κοινού, των ΜΜΕ, της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τη θεματολογία και τις αναμενόμενες αποφάσεις της COP22.

——————————————————————————————————————

21 Σεπτεμβρίου 2016

Συνέδριο ‘COMECAP 2016’

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το ‘13ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας – Φυσικής της Ατμόσφαιρας’, το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 19-21 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες, εργαλεία, θεωρητικές προσεγγίσεις και μετρήσεις.

——————————————————————————————————————

16 Ιουνίου 2016

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το ‘2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων’ (Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, 15-16 Ιουνίου 2016).

——————————————————————————————————————

9 Ιουνίου 2016

Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE που έγινε την Πέμπτη 9 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Λ. Μεσογείων 119. Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων LIFE θα είναι ανοιχτή μέχρι και το Σεπτέμβριο.

——————————————————————————————————————

17 Μαΐου 2016

Εκδήλωση με θέμα: «Αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων για το περιβάλλον και την οικονομία»

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την εκδήλωση με θέμα: «Αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων για το περιβάλλον και την οικονομία». Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρουσίασε τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές των έργων LIFE+ «Waste2bio» και «WASTECOSMART», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

——————————————————————————————————————

25 Απριλίου 2016

Στρογγυλή τράπεζα για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε τη στρογγυλή τράπεζα με θέμα το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής που διοργάνωσαν η ‘Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής’ και το ‘Ελληνικό Παράρτημα της Λέσχης της Ρώμης’, η οποία έλαβε χώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν «να τονώσει την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις επιλογές και τις ενέργειες για να αντιστραφεί το τσουνάμι της παγκόσμιας καταστροφής.»

——————————————————————————————————————

22 Μαρτίου 2016

Συνέδριο για την Ενέργεια και την Οικονομική Ανάπτυξη

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το Συνέδριο για την Ενέργεια και την Οικονομική Ανάπτυξη, με τίτλο: «Energy Market: Unlocking Greece’s Economic Potential» την Τρίτη 22 Μαρτίου, το οποίο διοργάνωσαν, στο Athenaeum Intercontinental Hotel, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη δεξαμενή σκέψης ‘Hellenic Association for Energy Economic, παράρτημα της Ιnternational Association for Energy Economics’. Στίχος του συνεδρίου ήταν να γίνει μία ιδιαίτερα ουσιαστική και δημιουργική συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της αγοράς ενέργειας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθώς την επίδραση που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

——————————————————————————————————————

21 Μαρτίου 2016

Ημερίδα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, με θέμα «Δασοπονία με το βλέμμα στο μέλλον». Η ημερίδα έλαβε χώρα την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016, στη συνεδριακή αίθουσα Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Ιλίσια, Αθήνα). Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ) του ΥΠΕΝ και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».

——————————————————————————————————————

3 Φεβρουαρίου 2016

Παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση και τις Προοπτικές του Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος 2015 (SOER 2015)

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση και τις Προοπτικές του Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος 2015 (SOER 2015) από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος Δρα Hans Bruyninckx. Η παρουσίαση έγινε σήμερα Τετάρτη στο Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30). Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/to-eyropaiko-periballon-2014-katastasi

——————————————————————————————————————

27 Ιανουαρίου 2016

Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού- Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη».

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού- Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη», το οποίο έλαβε χώρα στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα. Με βασικό άξονα την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού, το συνέδριο είχε ως στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και αφετέρου να προσεγγίζει τα ευρύτερα θέματα βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε πολιτικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

——————————————————————————————————————

15 Ιανουαρίου 2016

Ημερίδα ‘Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων στα πλαίσια μιας Ολοκληρωμένης Αειφόρου Διαχείρισης’.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την Ημερίδα ‘Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων στα πλαίσια μιας Ολοκληρωμένης Αειφόρου Διαχείρισης’, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΕΜΠ. Την ημερίδα διοργάνωσε το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – www.wtert.gr) σε συνεργασία με το ΕΜΠ.

——————————————————————————————————————

8 Δεκεμβρίου 2015

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Τα σχετικά σχόλια περιλαμβάνουν γενικές (σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση) και ειδικές (π.χ. δράσεις-μέτρα) παρατηρήσεις. Το προτεινόμενο κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr.

——————————————————————————————————————

9 Νοεμβρίου 2015

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στο 8o Συνέδριο ‘FOSSCOMM’.

Η ENVENA ΕΠΕ ήταν ένας από τους ομιλητές στο συνέδριο FOSSCOMM 2015 (7-8 Νοεμβρίου 2015, ΤΕΙ Αθήνας), με θέμα τη χρήση ανοικτού λογισμικού και ανοικτών δεδομένων. Το φετινό FOSSCOMM οργανώθηκε από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και τους φοιτητές του.
Η παρουσίαση της ENVENA ΕΠΕ είχε θέμα τα «Ανοιχτά δεδομένα και προστασία του περιβάλλοντος» και περιελάμβανε πληροφορίες για τα διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο η επιστημονική κοινότητα, όσο και οι πολίτες.

——————————————————————————————————————

30 Οκτωβρίου 2015

Ημερίδα AGRO-LESS «Κοινές πρακτικές της γεωργίας μειωμένων εισροών».

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την τελική ημερίδα του έργου AGRO-LESS «Κοινές πρακτικές της γεωργίας μειωμένων εισροών» που έλαβε χώρα στις 30 Οκτώβριου 2015 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη. Το έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. Στην ημερίδα, που διοργάνωση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το έργο, στόχος του οποίου είναι η υιοθέτηση ενός στρατηγικού πλαισίου στην διασυνοριακή περιοχή για την υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού στην εφαρμογή γεωργικών πρακτικών μειωμένων εισροών σε ότι αφορά στις δραστηριότητές του (άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία) έτσι ώστε να μειωθεί η επίπτωση των δραστηριοτήτων αυτών στο περιβάλλον και να αυξηθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος.

——————————————————————————————————————

24 Αυγούστου 2015

Επερχόμενα συνέδρια.

- Το ‘4ο Διεθνές Ευρασιατικό Συνέδριο για τις Μαθηματικές Επιστήμες και Εφαρμογές’ (IECMSA-2015) θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο «President Hotel».
- Το ‘Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2015’ θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 2 – 3 Σεπτεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο «Stratos Vassilikos».
- Το ‘4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές των Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης’ (EAAOP4) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».
- Το ‘29ο Διεθνές Συνέδριο EFFoST’ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2015 με θέμα: Επιστήμης Τροφίμων Έρευνα και Καινοτομία: Παροχή βιώσιμων λύσεων για την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία. Το 29ο Διεθνές Συνέδριο EFFoST θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «Divani Caravel».

——————————————————————————————————————

12 Ιουνίου 2015

Ημερίδα «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες».

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την ημερίδα με τίτλο «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Αθήνα, στα ιστορικά κτήρια του ΕΜΠ (Πατησίων 42, Κτήριο Αβέρωφ).
Την ημερίδα διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με την υποστήριξη της International Solid Waste Association (ISWA). Στην ημερίδα, παρευρέθησαν εξέχοντες επιστήμονες από όλο τον κόσμο στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της ISWA, David Newman.

——————————————————————————————————————

29 Μαῒου 2015

Συνέδριο ‘European Maritime Day’.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το Συνέδριο ‘European Maritime Day’ (28-29 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα), το οποίο επικεντρώθηκε στα λιμάνια και τις ακτές ως κινητήρες για ‘γαλάζια ανάπτυξη’. Το Συνέδριο ‘European Maritime Day’ φιλοξενεί συναντήσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και προσελκύει αντιπρόσωπους και οι εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Ομιλητές, μεταξύ των οποίων Υπουργοί, Επίτροποι, διευθύνοντες σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες, συζητούν το φάσμα των ευκαιριών και τις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζουν οι ακτές και οι θάλασσες, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη νέων συνεργιών. Το Συνέδριο ‘European Maritime Day’ συγκέντρωσε πάνω από 1.300 συμμετέχοντες για να συζητήσουν σχετικά με τις δυνατότητες της ‘γαλάζιας οικονομίας’.

——————————————————————————————————————

25 Μαῒου 2015

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στο Διεθνές Συνέδριο ‘RECIS 2015’.

Η ENVENA ΕΠΕ ήταν ένας από τους ομιλητές στο συνέδριο RECIS 2015 (22-23 Μαΐου 2015, Σαντορίνη), με θέμα «Κινητές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Νομοθετικό Πλαίσιο, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Παραδείγματα». Οι κινητές μονάδες για τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστούν για την περίπτωση των νησιών, δεδομένου ότι οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων δεν δικαιολογούν την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας σε μικρά νησιά. Η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ υπάρχουν κινητές μονάδες για τη διαχείριση των ΑΣΑ, νοσοκομειακών αποβλήτων (αποστείρωση), λυμάτων κ.λπ.
Ο στόχος του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για την ανακύκλωση σε νησιωτικές περιοχές εκπληρώθηκε, καθώς κατόρθωσε να φέρει σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς «ώστε να αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση, να αναδειχθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν και να προταθούν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης στα νησιά.»

——————————————————————————————————————

21 Μαῒου 2015

Διεθνές Συνέδριο ‘Επεξεργασία και αξιοποίηση των στερεών και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων’.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το Διεθνές Συνέδριο ‘Επεξεργασία και αξιοποίηση των στερεών και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων’, το οποίο πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο President στην Αθήνα (21 – 23 Μαΐου). Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και τον Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο (ΕΥΣ). Ο ΕΥΣ είναι το ελληνικό διοικητικό μέλος της IWA (Διεθνούς Ένωσης Υδάτων). Οι Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνουν:
• Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων
• Απομάκρυνση των βιομηχανικών ρύπων
• Βιομηχανική Συμβίωση ως ένα επιχειρηματικό μοντέλο
• Eco-Industrial Parks
• Οικονομικά Περιβάλλοντος στη Βιομηχανία
• Αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων
• Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων
• Εργαλεία για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων
• Αποδοτικότητα των πόρων στις βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής
• Ανάκτηση πόρων (θρεπτικές ουσίες, ενέργεια, νερό, βιοπλαστικά, κλπ)
• Η χρήση της ενέργειας στη βιομηχανία

——————————————————————————————————————

5 Μαῒου 2015

Διεθνές Συνέδριο ‘RECIS 2015’.

Η ENVENA ΕΠΕ θα είναι ένας από τους ομιλητές στο συνέδριο RECIS 2015 (22-23 Μαΐου 2015, Σαντορίνη), με θέμα «Κινητές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Νομοθετικό Πλαίσιο, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Παραδείγματα». Στόχος του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές (RECIS 2015) είναι «να αποτελέσει τόπο ενημέρωσης και συνάντησης όλων των ενδιαφερομένων για το ζήτημα, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών φορέων, των εκπροσώπων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, των πανεπιστημιακών, των ερευνητών και των εταιρειών του χώρου ώστε να αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση, να αναδειχθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν και να προταθούν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης στα νησιά.»

——————————————————————————————————————

1 Απριλίου 2015

Διεθνής Ημερίδα για την προώθηση συνεργατικών σχημάτων μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού τομέα και οργανωμένων Πολιτών (public, private, People partnerships ή ppPp model) για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το E.R.F.C. (European Regional Framework for Co-operation) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου REMIDA και της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη σύσταση συνεργατικών σχημάτων μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού τομέα και οργανωμένων Πολιτών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους διοργάνωσε τη Διεθνή Ημερίδα στις 31 Μαρτίου 2015 στο Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48 (Μετρό Ευαγγελισμός).
Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Σύλλογο των Γενικών Γραμματέων των Δήμων στην Ελλάδα και το SD MED. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν συναφείς πρωτοβουλίες από την παγκόσμια κοινότητα από τους:
• Blue Economy 0 Emissions – South Africa
• ECOPOWER – Belgium
• ResCoop – Europe
• Ethical Banking for energy – Croatia
• Energy Academy on Samsø – Denmark
• ElektrizitätsWerke Schönau – Germany.

——————————————————————————————————————

26 Μαρτίου 2015

Διεθνές Συνέδριο για την Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές (RECIS 2015) θα λάβει χώρα στις 22-23 Μαΐου 2015 στη Σαντορίνη. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου «Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές, δηλαδή το μικρό μέγεθος σε μόνιμο πληθυσμό και έκταση, ή άνιση κατανομή της παραγωγής των απορριμμάτων κατά την διάρκεια του έτους λόγω του τουρισμού, ο ολοένα αυξανόμενος όγκος τουριστών που δέχονται, η ανάγκη για μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών διά θαλάσσης προς τα κέντρα συγκέντρωσης και επεξεργασίας, η απόσταση από τους τελικούς αποδέκτες των ανακυκλωμένων υλικών είναι μερικές από τις βασικότερες επιπρόσθετες δυσκολίες που υπάρχουν και που η αντιμετώπισή τους απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις και σωστή οργάνωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές επηρεάζουν το κόστος και την αποδοτικότητα των συστημάτων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων τους.»

——————————————————————————————————————

24 Μαρτίου 2015

Επιστημονική Ημερίδα «Αειφόρος Τουρισμός και Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Αειφόρος Τουρισμός και Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 16:00-19:00 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Αμαλίας 8, Σύνταγμα).

——————————————————————————————————————

11 Φεβρουαρίου 2015

Συνέδριο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική

Από την Πέμπτη 12 έως το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) διοργανώνουν τριήμερο διεθνές συνέδριο με θέμα «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική».

——————————————————————————————————————

9 Δεκεμβρίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στο «IMP³rove network».

Η ENVENA ΕΠΕ είναι μια από τις πρώτες 5 ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο «IMP³rove network» της Ε.Ε. για την εκτίμηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις/εταιρείες με σκοπό την παροχή συμβουλών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Την υποστήριξη των εταιρειών για τη συμμετοχή τους στο «IMP³rove network» έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ορισμένα από τα πλεονεκτήματά της συμμετοχής μιας εταιρείας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο «IMP³rove network», σύμφωνα με το ΕΚΤ, είναι τα παρακάτω:
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες ενίσχυσης της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας από την επιχείρησή σας, στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού με έμφαση στην καινοτομία, και, πρόκρισης επιχειρηματικών ιδεών που μπορεί να τύχουν υπό προϋποθέσεις παραγωγικής και εμπορικής αξιοποίησης.
- Διαγνωστική έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της επιχείρησής σας με πλήθος Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με κριτήρια πέντε διαστάσεις καινοτομίας: α) στρατηγική καινοτομίας, β) οργάνωση και επιχειρησιακή κουλτούρα, γ) διαδικασία του κύκλου ζωής της καινοτομίας, δ) παράγοντες διευκόλυνσης της καινοτομίας στην επιχείρηση, και, ε) αποτελέσματα καινοτομίας.
- Μελέτη αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της επιχείρησης στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογικής της ανάπτυξης.
- Υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας που προσφέρονται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
- Συμμετοχή στο μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, το Enterprise Europe Network. (EEN)
- Δυνατότητα διασύνδεσης και δικτύωσης με οργανισμούς παραγωγής καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας απ’ όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.
- Ενίσχυση της δυνατότητας της επιχείρησης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
- Συμβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής της «Έξυπνης Ανάπτυξης» σε όλη την Ευρώπη.

——————————————————————————————————————

8 Δεκεμβρίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.»

Η ENVENA ΕΠΕ έστειλε τις παρατηρήσεις της πάνω στα άρθρα του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr.

——————————————————————————————————————

24 Νοεμβρίου 2014

Ημερίδα με τίτλο «Η νέα κυβερνητική πολιτική για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Θεσμικά, επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της.»

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την Ημερίδα με τίτλο «Η νέα κυβερνητική πολιτική για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Θεσμικά, επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της.», η οποία έλαβε χώρα σήμερα 24/11/2014 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) και σκοπός της ήταν η «ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του ελληνικού δημοσίου σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας και ειδικότερα, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα, στους παρακάτω άξονες:
- Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα, βασικές έννοιες
- Παραδείγματα αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων του δημοσίου
- Το θεσμικό πλαίσιο για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας
- Η ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας
- Τεχνικά θέματα για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας
- Καταγραφή, συλλογή και διάθεση, μεθοδολογίες, πρότυπα»

——————————————————————————————————————

30 Οκτωβρίου 2014

Εκδήλωση με τίτλο «Bringing Space down to Earth – Smart Cities Services».

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την εκδήλωση με τίτλο «Bringing Space down to Earth – Smart Cities Services», η οποία έλαβε χώρα σήμερα 30/10/2014 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Συνδέσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), και με την υποστήριξη του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS.
Η εκδήλωση ήταν δομημένη σε 3 ενότητες: α) παρουσίαση εφαρμογών που χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα για υπηρεσίες στους κατοίκους και τους φορείς της πόλης, β) τεχνολογίες και πλατφόρμες συλλογής και επεξεργασίας των ανοιχτών δεδομένων της πόλης, και γ) πόλεις που καλούνται να παρουσιάσουν το όραμά τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, άμεσα μέσω νέων καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ίδιοι, καθώς και έμμεσα μέσω της προσφοράς μεγάλης ποικιλίας ανοιχτών δεδομένων.

——————————————————————————————————————

23 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων: Δυνατότητες και περιορισμοί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης – μαθήματα από το έργο LIFE+ “WASP-Tool.»

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων: Δυνατότητες και περιορισμοί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης – μαθήματα από το έργο LIFE+ “WASP-Tool», η οποία έλαβε χώρα σήμερα 23/09/2014 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα). Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στη σημασία της πρόληψης και στις πιλοτικές δράσεις πρόληψης του έργου WASP-Tool.

——————————————————————————————————————

5 Σεπτεμβρίου 2014

16η Συνάντηση COSMO στην Ερέτρια – 8 έως 11 Σεπτεμβρίου.

Η 16η Συνάντηση COSMO (Consortium for Small Scale Modeling) θα λάβει χώρα στην Ερέτρια από 8 έως 11 Σεπτεμβρίου 2014. Συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές στις κεντρικές ομιλίες και στις παράλληλες εκδηλώσεις με θεματολογία που περιλαμβάνει τη χρήση και την εξέλιξη των μοντέλων. Η 16η Συνάντηση θα φιλοξενηθεί στο «Negroponte Resort» (περίπου 3,5 km από το κέντρο της πόλης).

——————————————————————————————————————

25 Αυγούστου 2014

Επερχόμενα συνέδρια.

Το 2o συνέδριο THALATTA θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη, στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. Νομικός, στις 4 & 5 Οκτωβρίου 2014.

Το 10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, με έμφαση στα υπόγεια νερά και στα εξαρτώμενα από αυτά οικοσυστήματα, θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (20-23 Νοεμβρίου 2014) θα λάβει χώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

——————————————————————————————————————

4 Ιουλίου 2014

2ο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το «2ο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία» που έλαβε χώρα στις 30/06 – 04/07 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Αγία Παρασκευή Αττικής). Πιο συγκεκριμένα, η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το «WorkShop 6: Research and Development for efficient CO2 Separation and Capture. Atomic scale & Thermodynamic Modelling, Innovative Materials & Solvents, Process Engineering & Safety.» σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις μεθόδους δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα (Πέμπτη 2 Ιουλίου).

——————————————————————————————————————

20 Ιουνίου 2014

SPACE & SECURITY CONFERENCE.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το συνέδριο «SPACE & SECURITY CONFERENCE» που έλαβε χώρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2014 στο Σαρόγλειο Μέγαρο (Βασιλίσσης Σοφίας και Ρηγίλλης, Αθήνα).

——————————————————————————————————————

19 Ιουνίου 2014

SYMBIOSIS INTERNATIONAL CONFERENCE 2014.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το συνέδριο «SYMBIOSIS 2014», το οποίο λαμβάνει χώρα στις 19 με 21 Ιουνίου 2014 στο Ξενοδοχείο President (Λεωφ. Κηφισίας 43, 115 23, Αθήνα).

——————————————————————————————————————

16 Ιουνίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «REW Istanbul 2014».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Recycling, Environmental Technologies & Waste Management (REW) Istanbul 2014» που έλαβε χώρα στις 13 Ιουνίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης REW Istanbul 2014 (12 – 14 Ιουνίου). Η ENVENA ΕΠΕ συναντήθηκε με τις κάτωθι εταιρείες/οργανισμούς:

  • EKONERJİ ENVIRONMENTAL & ENERGY SYSTEMS CO. LTD. (TURKEY)
  • EMAK REFINING AND RECYCLING SYSTEMS (TURKEY)
  • Elzett-Certa Kft. (TURKEY)
  • Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. (HUNGARY)
  • Kis-Kör Bt. (HUNGARY)
  • Odournet GmbH (GERMANY)
  • Gees Recycling (ITALY)
  • Extreme-EcoSolution (NETHERLANDS)

——————————————————————————————————————

13 Μαΐου 2014

COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment.

Η ENVENA ΕΠΕ παρακολούθησε το συνέδριο «COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment» πουέλαβεχώραστις 12 και 13 Μαΐου 2014 στοΊδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 – 175 64 Π.Φάληρο). Παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες του πρώτου δορυφόρου και συζητήθηκαν οι εφαρμογές και οι μελλοντικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των δεδομένων.

——————————————————————————————————————

7 Μαΐου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «REWIstanbul 2014».

Η ENVENA ΕΠΕ θα συμμετέχει στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Recycling, Environmental Technologies & Waste Management (REW) Istanbul 2014» που θα λάβει χώρα στις 13 Ιουνίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης REW Istanbul 2014 (12 – 14 Ιουνίου). Το Forum διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο συντονιστής του δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network – Hellas.

——————————————————————————————————————

5 Μαΐου 2014

COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment.

Η ENVENA ΕΠΕ θα παρακολουθήσει το συνέδριο «COPERNICUS – Sentinels Serving Society and the Environment» που θα λάβει χώρα στις 12 και 13 Μαΐου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 – 175 64 Π.Φάληρο).

——————————————————————————————————————

4 Απριλίου 2014

Διαβούλευση του σχεδίου της ΚΥΑ για τα ΑΗΗΕ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα (4 Απριλίου) η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012».

Η ENVENA ΕΠΕ συμμετείχε στη διαβούλευση αναρτώντας τα σχόλιά της στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

——————————————————————————————————————

10 Φεβρουαρίου 2014

Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και Πρόληψης, η ημερίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων». Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, η Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Ηρακλείου, Γιάννης Κουράκης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ακούστηκαν αρκετές προτάσεις για βελτίωση – τροποποίηση των παρουσιαζόμενων σχεδίων/προγραμμάτων.

——————————————————————————————————————

24 Ιανουαρίου 2014

Ενημερωτική ημερίδα «Το Πρόγραμμα Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020″ .

Σήμερα έλαβε χώρα η ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σχετικά με το Πρόγραμμα Ενέργεια στα πλαίσια του ‘Ορίζοντα 2020’. Η ENVENAEΠΕ παρακολούθησε την ημερίδα, στην οποία ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων, ο κος Α.Κοτρωνάρος (Γεν. Δ/νση Ενέργειας, ΕΕ) και ο Δρ. Β.Κουγιώνας (Γεν. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας, ΕΕ).

Όπως αναφέρει το ΕΚΤ στην ιστοσελίδα του, «Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020″ που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020″, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

——————————————————————————————————————

03 Ιανουαρίου 2014

Συμμετοχή της ENVENA ΕΠΕ στο δημόσιο διάλογο για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η ENVENA ΕΠΕ έστειλε τις παρατηρήσεις της πάνω στα κεφάλαια που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν:

α) το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και

β) το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

——————————————————————————————————————

20 Δεκεμβρίου 2013

Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τίθενται σε διαβούλευση τα κεφάλαια της μελέτης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Επισκεφτείτε τη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον δικτυακό τόπο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr

——————————————————————————————————————

17 Δεκεμβρίου 2013

Ημερίδα: Ανακύκλωση: Τα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο.

O ‘Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης’ σε συνεργασία με το περιοδικό και την ιστοσελίδα ‘Water & Waste’ διοργάνωσαν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 ημερίδα με θέμα:

Ανακύκλωση: Τα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Money Show στην αίθουσα Εσπερίδες του ξενοδοχείου Χίλτον. Ο Ε.Ο.ΑΝ παρουσίασε την εξέλιξη της ανακύκλωσης στη χώρα μας και τα επιμέρους συστήματα τις δράσεις και τις προοπτικές τους.

——————————————————————————————————————

31 Οκτωβρίου 2013

Το ΥΠΕΚΑ προωθεί την Ηλεκτρονική (web) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΚΑ, το υπουργείο έχει στόχο να λειτουργήσει ηλεκτρονικό σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο της ανακοίνωσης (Πηγή: ΥΠΕΚΑ).

«Το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που επιταχύνουν και απλοποιούν τις διαδικασίες και διευκολύνουν τις επενδύσεις δημιουργώντας νέα δεδομένα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, εξετάστηκε ο σχεδιασμός, οι παράμετροι και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δόθηκαν οι οδηγίες, ώστε να τεθεί άμεσα σε πιλοτική εφαρμογή από το ΥΠΕΚΑ.

Στόχος είναι να υλοποιηθεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το οποίο υποστηρίζει πλήρως όλη την νέα νομοθεσία (Ν. 4014/2011, Ν4178/2013 κ.λπ.), ώστε να επιτευχθεί άμεσα και η απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Με την παρακολούθηση και τον εκτενή έλεγχο σε όλα τα βήματα της αδειοδότησης, να διευκολύνονται στην πράξη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, υπηρεσιακά στελέχη και συναρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε σχετική ηλεκτρονική (web) πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί πιλοτικά στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε.. Σκοπός είναι φιλοξενηθεί η διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει την ανάγκη ενημέρωσης και πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης για επενδύσεις.»

——————————————————————————————————————

27 Ιουνίου 2013

Hμερίδα “Γεωλογική Αποθήκευση του CO2”.

Στις 26 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα με γενικό τίτλο «Γεωλογική Αποθήκευση του CO2: Επιστημονική γνώση – Παρούσα κατάσταση – Προοπτικές» στο Κεντρικό Αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Β.Α.Α. (Ι.Γ.Μ.Ε.) στο Ολυμπιακό Χωριό, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «CGS Europe» («Pan-EuropeancoordinationactiononCO2 GeologicalStorage» ή «Πανευρωπαϊκή δράση συντονισμού για τη γεωλογική αποθήκευση του CO2«).

Το πρόγραμμα της ημερίδας, εκτός από μια σύντομη περιγραφή του Έργου “CGS Europe”, περιελάμβανε ομιλίες σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα, τις τεχνικές της γεωλογικής αποθήκευσης, την αξιολόγηση των ταμιευτήρων, τα πιλοτικά – επιδεικτικά έργα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

——————————————————————————————————————

4 Ιουνίου 2013

«Βράβευση ΟΤΑ για την ανακύκλωση».

Στις 04/06/2013 έλαβε χώρα η «Βράβευση ΟΤΑ για την ανακύκλωση» που οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Βραβεύτηκαν 6 Δήμοι: Βόλου, Εμμανουήλ Παππά, Καλαμάτας, Κηφισιάς, Λειψών, Σύρου-Ερμούπολης και μια Διαδημοτική Επιχείρηση: ΔΕΔΙΣΑ Χανίων.

Παρόντες ήταν οι Δήμαρχοι των Δήμων που βραβεύτηκαν, εκπρόσωποι άλλων Δήμων, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ Ιωάννης Αγαπητίδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑΝ Αδαμάντιος Σκορδίλης και ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ Ιωάννης Αγαπητίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός (έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων των συστημάτων, έλλειψη συνεργασίας ΟΤΑ-συστημάτων, έλλειψη προσωπικού στον ΕΟΑΝ, έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών από τα συστήματα και τον ΕΟΑΝ), αλλά και στα βήματα που κάνει ο οργανισμός για να βελτιώσει την κατάσταση (οργάνωση του μητρώου, στελέχωση της υπηρεσίας, επικαιροποίηση των φακέλων των συστημάτων).

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των πολιτών (φορέας + πολίτης = λύση) και στην αλλαγή νοοτροπίας (πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, εκτροπή κλασμάτων από ταφή).

Σύμφωνα με τον ΕΟΑΝ, όσον αφορά την ανακύκλωση ανά υλικό για το 2012, με βάση τα στοιχεία των εγκεκριμένων συστημάτων, προκύπτει ότι ανακυκλώνεται:

• Το 50% των συσκευασιών

• Το 35% των ΑΗΗΕ

• Το 50% των φορητών ηλεκτρικών στηλών

• Το 36% των συσσωρευτών

• Το 94% των αποβλήτων ελαστικών

• Το 54% των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Η ανακύκλωση των παραπάνω υλικών αποτρέπει το να οδηγηθεί προς ταφή ετήσια ποσότητα ίση περίπου με 5 εκ. m3 αποβλήτων. Από τη χρήση των ανακτώμενων υλικών μειώνονται οι εκπομπές CO2 κατά περίπου 400.000 τόνους, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε 2,5εκ. GJ. Ακολουθεί το σχετικό link από την ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ, όπου γίνεται αναφορά στην εκδήλωση: http://www.eoan.gr/el/content/224

——————————————————————————————————————

31 Μαΐου 2013

Παρουσίαση του «Γεώκλιμα» στην ΕΜΥ.

Στις 31 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στην ΕΜΥ η παρουσίαση του «Γεώκλιμα». Όπως αναφέρουν στη σχετική ιστοσελίδα http://www.geoclima.eu/ «Το έργο «Γεώκλιμα» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ)) το οποίο θα παρέχει με διαδραστικό τρόπο στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την κατάσταση του κλίματος και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές μεταβολές του στην περιοχή της Ελλάδας. Η χρήση του τελικού προϊόντος του έργου θα είναι ελεύθερη στο ευρύ κοινό μέσω του υποσυστήματος Διάχυσης Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, το οποίο θα αποτελεί μια διαδικτυακή διαδραστική εφαρμογή μέσω της οποία θα διαχέεται η κλιματική πληροφορία στους χρήστες.»

——————————————————————————————————————

30 Μαΐου 2013

Άρθρο της ENVENA στο περιοδικό Ecotec.

Διαβάστε το τελευταίο μας άρθρο με θέμα τη διαχείριση των αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων στο περιοδικό Εcotec από το τεύχος Μαΐου 2013.

PDF download

——————————————————————————————————————

28 Μαΐου 2013

Συνάντηση του «LIFE OLIVE CLIMA».

Στις 28 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στην Αθήνα η συνάντηση δικτύωσης έργων και φορέων που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις καλλιεργητικές πρακτικές στην ελαιοκομία, με έμφαση τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του πενταετούς ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE OLIVE CLIMA “Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2012. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενημερώθηκαν για τις δράσεις του έργου, και μοιράστηκαν τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις εμπειρίες τους με γνώμονα τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των καλλιεργητικών και γεωργικών πρακτικών σε αυτήν.

——————————————————————————————————————