Εταιρεία

Η εταιρεία «ENVENA Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων ΕΠΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η εταιρεία απαρτίζεται από στελέχη που είναι επιστήμονες με υψηλή εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής μηχανικής, διαχείρισης και οικονομίας, αλλά πλαισιώνεται και από ικανούς συνεργάτες με μακρά εμπειρία στο αντικείμενο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Οι τομείς δραστηριότητας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικής και επιχειρησιακής εφαρμογής και έρευνας. Πιο συγκεκριμένα:

·      Μελέτες περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης

·      Μελέτες ενεργειακού σχεδιασμού

·      Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

·      Σχεδιασμός και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων