Καλως ήρθατε

SMEs C-19

Η εταιρεία «ENVENA Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων ΕΠΕ» δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η εταιρεία απαρτίζεται από στελέχη που είναι επιστήμονες με υψηλή εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής μηχανικής, διαχείρισης και οικονομίας, αλλά πλαισιώνεται και από ικανούς συνεργάτες με μακρά εμπειρία στο αντικείμενο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Βασική προτεραιότητα της ΕNVENA ΕΠΕ είναι η διασφάλιση της συνέπειας, της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσης στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η βάση της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι ο συνδυασμός του επαγγελματισμού και της επιστημονικής γνώσης των συνεργατών με το σεβασμό προς το περιβάλλον και τις αρχές της ορθής διαχείρισης και πρακτικής.

 

Η πρακτική εμπειρία των συνεργατών σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας και η συνεχής ενημέρωση πάνω στις τρέχουσες επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις, μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και διαρκή επιμόρφωση, αποτελούν εγγύηση των υπηρεσιών της ENVENA ΕΠΕ, που υπάρχει με τη σημερινή νομική της μορφή από το 2007.

 

Οι τομείς δραστηριότητας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικής και επιχειρησιακής εφαρμογής και έρευνας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Μελέτες περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης
  • Μελέτες ενεργειακού σχεδιασμού
  • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων

 

Οι υπηρεσίες της ENVENA ΕΠΕ ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

SMEs C-19